Promjene u poslovanju s obzirom na Covid-19

Naše poslovanje nastavlja nesmetano kao i do sada, uz promjene vezano uz fizičke sastanke, koji se sada odvijaju porukama, e-mailom, telefonski ili preko video poziva. Što se tiče podrške za klijente, sve će se pokušati riješiti primarno na daljinu (TeamViewer, e-mailovi i telefonski razgovori) a iznimno, ako se ne može pronaći drugo rješenje, fizičkim dolaskom uz poštivanje svih preporuka kriznog stožera.