Lokacija servera

Naš server se nalazi u podatkovnom centru Jastrebarsko, koji se nalazi u industrijskoj zoni Jalševac, 35 km od Zagreba, u blizini autoceste Zagreb-Karlovac. Kao dio poduzetničke zone, na tom području nema elemenata koji bi mogli ugroziti rad podatkovnog centra i njegovih radnika.

Glavne značajke

  • SLA dostupnost (Tier3) od 99,982%
  • Udaljenost od Zagreba 35 kilometara i smještaj na različitom potresnom području u odnosu na Zagreb
  • Carrier neutral data centar optikom povezan s 2 čvorišta u Zagrebu i vezom na CIX, VIX i BIX
  • Lokacija ima izvrsnu prometnu povezanost sa Zagrebom

Tehničke karakteristike podatkovnog centra u kojem se nalazi naš server

Nadzor

  • tehnička podrška telefonom ili e-mailom u režimu 24/7/365 u
  • Nadzorni centar (NOC) znači 24/7/365 prisustvo tehničkog osoblja na lokaciji, i to specijaliziranog osoblja za energetiku, strojarstvo i ICT, a sam nadzor kompleksa se vrši i putem SCADA sustava.
  • Osoblje za podršku i održavanje – “Hands-on-site”
  • Stručno osoblje za podršku i održavanje (hands-on-site) se sastoji od stručnjaka u svim smjenama koji pružaju usluge podrške i održavanje prema ugovorno definiranim obvezama.
  • Navedeno osoblje je kompetentno za kvalitetno pružanje usluga podrške: komunikacija s korisnicima, rad s infrastrukturom, te poznavanje zakonskih i regulatornih propisa.

Održavanje sustava

  • Održavanje sustava obuhvaća poslove provođenja stalnog nadzora svih komponenata sustava, te prikupljanje i analiza podataka o performansama sustava. Osim navedenog, vrši se konstantno testiranje svih komponenata kompleksa i uvježbavanje timova za efikasno upravljanje sustavom.